Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

blueberry77
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viaalwayshappy alwayshappy
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaalwayshappy alwayshappy

August 31 2017

blueberry77
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
blueberry77
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
blueberry77

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaalwayshappy alwayshappy
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viaalwayshappy alwayshappy
9887 b85f 390
Reposted fromamatore amatore viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
0400 2036 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaalwayshappy alwayshappy

May 18 2017

blueberry77
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahereyes hereyes
blueberry77
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
blueberry77
8056 6e6e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viahereyes hereyes
blueberry77
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viahereyes hereyes
6359 2028 390
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth viahereyes hereyes
blueberry77
“ może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne ”

<3 <3 K. :*
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Reposted fromzoou zoou viablaszczu blaszczu
7327 a9eb 390
Reposted fromamatore amatore viablaszczu blaszczu
blueberry77
0549 1158 390

Somwere from the net

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame viaMezame Mezame
blueberry77
3180 2c15 390
Reposted fromuoun uoun viaskonfundowane skonfundowane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl