Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

3500 ede6 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
blueberry77
8086 3353 390
Reposted fromsaku saku viaszydera szydera
blueberry77
7143 f838 390
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
blueberry77
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
blueberry77
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaszydera szydera
blueberry77
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
blueberry77
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
blueberry77
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
blueberry77
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
blueberry77
Elegancja Francja, a w głowie burdel
— porysunki
blueberry77
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaalwayshappy alwayshappy

April 10 2017

blueberry77
0651 c9b5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszydera szydera
4419 f0b9 390

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viadestructive-hopeless destructive-hopeless
9333 6b44 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viadzisniezasne dzisniezasne
blueberry77
4966 5a63 390
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
2332 c983 390
Reposted fromlouse louse viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
blueberry77
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viatobecontinued tobecontinued
blueberry77
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— M. Kundera
Reposted fromtomowa tomowa viatobecontinued tobecontinued
blueberry77
3687 a58e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl