Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

blueberry77
blueberry77
blueberry77
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
blueberry77
blueberry77
3928 8c98 390
Reposted fromnezavisan nezavisan
blueberry77
5975 aef1 390
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viainzynier inzynier
blueberry77

March 13 2017

blueberry77
1061 067e 390
6584 528c 390
Reposted fromturquoise turquoise viapalell palell
blueberry77
5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viabelleza belleza
blueberry77
Każdy z nas popełnił ogromne błędy. Zrobił rzeczy, których nie zagoją żadne przeprosiny. Ale musisz iść do przodu. Spróbować znaleźć szczęście. Nieważne ile straciłeś. 
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

March 07 2017

blueberry77
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Nie wiem, czy ty to czujesz, ale z każdym rokiem kocham cię o 365 dni mocniej, a w latach przestępnych aż o 366!
— Borszewicz
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
blueberry77
blueberry77
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
blueberry77
2586 8b92 390
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viaalwayshappy alwayshappy

March 05 2017

blueberry77
4149 da38 390
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl