Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

1208 e936 390
blueberry77
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
2000 6339 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
5480 7a33 390
Reposted fromtowo85 towo85 viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Po każdym zamkniętym rozdziale trzeba postawić kropkę. Ja nigdy nie domykam drzwi, dlatego mam taki pierdolnik i chaos w życiu.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Żeby nie było gorzej niż jest.
— P.
Reposted fromkatalama katalama viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.

September 27 2017

blueberry77
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viaalwayshappy alwayshappy
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaalwayshappy alwayshappy

August 31 2017

blueberry77
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
blueberry77
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
blueberry77

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaalwayshappy alwayshappy
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viaalwayshappy alwayshappy
9887 b85f 390
Reposted fromamatore amatore viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
0400 2036 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaalwayshappy alwayshappy

May 18 2017

blueberry77
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahereyes hereyes
blueberry77
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl