Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

blueberry77
7792 6b17 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
blueberry77
0130 2759 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaprzytulmnie przytulmnie
blueberry77
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
blueberry77
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
blueberry77
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
blueberry77
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk "Światynia"
blueberry77
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić...
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe

January 26 2018

1208 e936 390
blueberry77
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
2000 6339 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
5480 7a33 390
Reposted fromtowo85 towo85 viaalliwantisyou alliwantisyou
blueberry77
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Po każdym zamkniętym rozdziale trzeba postawić kropkę. Ja nigdy nie domykam drzwi, dlatego mam taki pierdolnik i chaos w życiu.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Żeby nie było gorzej niż jest.
— P.
Reposted fromkatalama katalama viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.

September 27 2017

blueberry77
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viaalwayshappy alwayshappy
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viaalwayshappy alwayshappy
blueberry77
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaalwayshappy alwayshappy

August 31 2017

blueberry77
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
blueberry77
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl